Educația copiilor

Educația de calitate și echitabilă înseamnă școli moderne pentru toți copiii, cadre didactice corespunzător pregătite, curriculum și dotări adecvate fără a apela la veniturile părinților. Acest lucru este posibil doar prin respectarea legii educației naționale care obligă autoritățile să aloce minimum 6% din Produsul Intern Brut pentru învățământul din România.
Educația gratuită de calitate este un drept fundamental al copilului și nu o opțiune a clasei politice!

De ce educația gratuită de calitate
este atât de importantă?

Soluțiile salvați copiii

1

Creșterea progresivă și predictibilă a bugetului pentru educație, astfel încât, în 2024, să atingem 6% din produsul intern brut al anului respectiv. Planificarea cheltuielilor din învățământ trebuie să respecte principiul transparenței bugetare și să aibă la bază identificarea și evaluarea nevoilor copiilor sau ale școlii. Formula folosită astăzi în stabilirea bugetului unei școli, costul standard per elev/preșcolar, trebuie regândită pentru a permite o reală echitate în distribuirea fondurilor și asigurarea calității actului educațional pentru toți copiii.

2

Asigurarea accesului universal la educaţie preşcolară, primară şi secundară, cu o atenție sporită pentru copiii ce trăiesc în comunităţi dezavantajate. Acest deziderat depinde în mare măsură de modul în care sunt identificate și sprijinite familiile vulnerabile de către serviciile publice de asistență socială și presupune eliminarea discriminării pe criterii etnice, sociale, medicale etc., și introducerea unor programe de prevenire şi eliminare a violenţei în şcoli.

3

Consultarea și participarea copiilor în procesul educațional. Indiferent de vârstă, elevii trebuie informați corect și direct implicați în adoptarea deciziilor care-i privesc. O reală reprezentare a lor și a părinților lor în consiliile de administrație, pentru participarea directă în luarea deciziilor privind curriculum-ul formal, activitățile extrașcolare și bugetul școlii. Conform legii, adulților nu le este permis monopolul decizional asupra școlii.

Cheltuieli publice pentru educație?

Procentul din PIB alocat pentru educație în raport cu PIB-ul României


Sursa: Eurostat, septembrie 2020

Performanța elevilor români la evaluarea internațională PISA (2000-2018)
Lectură și înțelegerea textului (literație)


Sursa: OECD, www.oecd.org/pisa

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor în respectarea drepturilor copilului.

Resurse

Studiu privind opiniile partenerilor educaționali cu privire la condițiile de începere a anului școlar 2020-2021 în condițiile pandemiei COVID 19 în România - 2010

Raport de cercetare - Începerea anului școlar 2020-2021

Anchetă dedicată, tematică, pe bază de chestionar aplicata părinților, elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, la nivel național.
Raport privind respectarea drepturilor copilului în România - 2019

Raport de cercetare

Analiza scoate în evidență faptul că progresele înregistrate în ultimul deceniu sunt fie modeste (rata mortalității infantile,
protecția împotriva violenței, combaterea sărăciei, sistemul de protecție), fie nule
(educație, protecție medicală, protecția copiilor cu dizabilități). Mai mult, condițiile
de viață și de accesibilitate la servicii s-au agravat în cazul copiilor de etnie romă și a copiilor cu dizabilități.
Cercetare privind costurile ascunse din educație - 2018

Raport de cercetare

Educaţia gratuită îi costă pe părinţi, în medie, 3.093 lei anual, dublu față de costurile constatate printr-un studiu similar în 2010 (1.490 lei anual).
(educație, protecție medicală, protecția copiilor cu dizabilități). Mai mult, condițiile
de viață și de accesibilitate la servicii s-au agravat în cazul copiilor de etnie romă și a copiilor cu dizabilități.
Studiu privind utilizarea Internetului de către copii - 2018

Raport de cercetare

27% dintre respondenți afirmă că, într-o zi obișnuită de școală, petrec peste 6 ore online sau își verifică constant dispozitivul de pe care navighează.