Educație gratuită și de calitate

Educația de calitate și echitabilă înseamnă școli moderne pentru toți copiii, cadre didactice corespunzător pregătite, curriculum și dotări adecvate fără a apela la veniturile părinților. Acest lucru este posibil doar prin respectarea legii învățământului preuniversitar care obligă autoritățile să aloce, anual, minimum 15% din cheltuielile bugetului general consolidat.
Educația gratuită de calitate este un drept fundamental al copilului și nu o opțiune a clasei politice!

SISTEMUL DE EDUCAȚIE DIN ROMÂNIA ESTE SUBFINANȚAT,
IAR COPIII SUNT AFECTAȚI DE ANALFABETISM FUNCȚIONAL

 

 

 

 

 

 

 

 

Soluțiile salvați copiii

1

Creșterea progresivă și predictibilă a cheltuielilor pentru educație, astfel încât, în 2030, să atingem 20% din valoarea bugetului general consolidat. Planificarea cheltuielilor din învățământ trebuie să fie transparentă și să aibă la bază identificarea și evaluarea nevoilor elevilor. Formula de stabilire a bugetului unei școli, costul standard per elev/preșcolar, trebuie corectată la urgențele privind modernizarea infrastructurii și asigurarea competențelor cadrelor didactice, în special în comunitățile rurale. România a devenit în 2022 țara cu cea mai mare rată a inechității, conform evaluării internaționale PISA.

2

Investiții pentru a asigura cuprinderea a cel puțin 90% dintre copii în sistemul de educație timpurie și generalizarea programului „Masă caldă”, cu o atenție sporită pentru copiii ce trăiesc în comunități dezavantajate. Acest deziderat depinde în mare măsură de modul în care sunt identificate și sprijinite familiile vulnerabile de către serviciile publice de asistență socială și presupune eliminarea discriminării pe criterii etnice, sociale, medicale etc.

3

Consultarea și participarea copiilor în procesul educațional. Indiferent de vârstă, elevii trebuie informați corect și direct implicați în adoptarea deciziilor care-i privesc. O reală reprezentare a lor și a părinților lor în consiliile de administrație, pentru participarea directă în luarea deciziilor privind curriculum-ul formal, activitățile extrașcolare, bugetul școlii și prevenirea violenței. Conform legii, adulților nu le este permis monopolul decizional asupra școlii.

Resurse

Raport de cercetare Salvați Copiii

Evaluarea situației copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate

Peste jumătate de milion de copii (536.000) au avut cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate, în ultimul an. Italia (21%), Spania (17%) și Austria (12%) sunt primele trei destinații de migrație pentru muncă în cazul femeilor; în cazul bărbaților, acestea sunt Germania (24%), Italia (22%) și Marea Britanie (14%).
Cercetare sociologică Salvați Copiii

Cunoașterea, importanta și respectarea drepturilor copilului în România

Mai mult de jumătate dintre copii ar vrea să plece din România; doar 1 copil din 3 are încredere că dacă raportează un abuz, autoritatea competentă va rezolva situația. Crește toleranța față de romi și cei cu dizabilități fizice, scade dramatic toleranța față de colegii cu probleme de sănătate mintală.
Analiză Salvați Copiii

Impactul fenomenului cyberbullying asupra copiilor și adolescenților

Salvați Copiii atrage atenția că hărțuirea online, cyberbullying-ul, are consecințe socio-emoționale pe termen lung și se adaugă cazurilor de violență fizică din școli. Doi din cinci copii spun că au fost jigniți sau au primit mesaje supărătoare pe internet, fenomen în creștere comparativ cu anii trecuți.

Exprimă-ți opinia despre partidele politice

Participă la sondajul privind implicarea partidelor pentru copii

Cere partidelor să prioritizeze investițiile pentru copii